Ugljen

Informacije o projektu

Naziv projekta: Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura

Financiranje: HRZZ- Hrvatska zaklada za znanost [http://www.hrzz.hr]

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Neven Voća; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb

Trajanje projekta: 01.11.2018. – 31.10.2022.

Opis projekta

Prioritetna politika Europske unije jest da se mulj dobiven nakon pročistača otpadnih voda koristi na ekonomski optimalan način u poljoprivrednom sektoru te da se ukoliko je to moguće izbjegne njegovo spaljivanje. Zbrinjavanje mulja u poljoprivredi je definirano strogim propisima i direktivama koje nisu razdvojile njegovo korištenje u prehrambenoj ili neprehrambenoj proizvodnji.

Postoje velike mogućnosti za napredak u isplativosti efikasne primjene mulja na tlo i to u količinama koje su veće od definiranih, bez ikakve opasnosti i mogućeg prodora štetnih tvari u okoliš. Naime, Pravilnikom o primjeni mulja u poljoprivrednoj proizvodnji u RH propisana je količina od najviše 1,66 tona suhe tvari mulja godišnje po hektaru poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na vrstu poljoprivredne proizvodnje.

Međutim, unatoč tim ograničenjima, kroz korištenje energetskih kultura postoji mogućnost obilnijeg korištenja mulja kao gnojiva. Procjene govore da bi se na taj način poljoprivredne površine višestruko reducirale u smislu intenzivnijeg zbrinjavanja mulja u poljoprivredi. Isto tako, idealno bi se korištenje mulja uklopilo upravo u proizvodnju energetskih kultura, koje bi bile oslobođene problema sa zdravstvenom reputacijom proizvoda.

U poljoprivrednoj proizvodnji kultura koje se koriste za proizvodnju hrane, kada se prilikom uzgoja koristi gnoj dobiven iz mulja nakon pročistača otpadnih voda, najveći je problem prepoznat u segmentu prihvaćenosti takvih proizvoda na tržištu.

Naime, tržište je nepovjerljivo prema takvom proizvodu sa stajališta zdravstvene i ekološke ispravnosti. Nadalje, ovom metodom mogla bi se iskoristiti tla lošije kvalitete i nepovoljnih agroklimatskih uvjeta koja ne mogu konkurirati u konvencionalnoj proizvodnji hrane.

Iz perspektive energetskog planiranja, biomasa predstavlja optimalan oblik među obnovljivim izvorima energije jer je izvor gotovo svih korisnih oblika energije. Zbog svega navedenog, kao idealne energetske kulture se nameću sterilna rizomatska trava Miscanthus x giganteus i biljka iz porodice sljezova Sida hermaphrodita. Cilj ovoga istraživanja analiza je biomase energetskih kultura Miscanthus x giganteus i Sida hermaphrodita, gnojenih različitim količinama mulja iz pročistača otpadnih voda, jednako u energetskom i ekološkom smislu.

Isto tako, veliki izazov u uzgoju energetskih kultura leži u pravilnom odabiru datuma žetve, a samim time i smjeru korištenja biomase za potrebe proizvodnje različitih biogoriva. Pronalazak optimalnog roka žetve predstavlja kompromis između prinosa, kvalitete biomase, odnosno smjera njegove prerade u različito biogorivo ili korisnu energiju, koja je vrlo često međusobno isključiva.

Tim

tim

Koordinator projekta:

Prof. dr. sc. Neven Voća
Uloga na projektu: Koordinator projekta
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3698
Više informacija

Suradnici na projektu:

Radna skupina za provođenje cilja (1): „Karakterizacija fizikalno kemijskih svojstava tla i mulja od obrade otpadnih voda da kao gnojiva“

Prof. dr. sc. Milan Poljak
Uloga u projektu: Kreiranje gnojidbenog pokusa, pregled i diskusija rezultata korištenja mulja u poljoprivrednoj proizvodnji.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3861
Više informacija

doc. dr. sc. Tomislav Karažija
Uloga u projektu: Analiza prikupljenog mulja iz pročistača otpadnih voda i praćenje organske tvari u tlu i biljcu, kreiranje gnojidbenog pokusa kao i utjecaj uvođenja mulja u poljoprivrednu proizvodnju sa aspekta zaštite okoliša.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3982
Više informacija

Radna skupina za provođenje cilja (2): „Utvrđivanje utjecaja gnojidbe muljem na usvajanje i fitoakumulaciju hraniva, teških metala, rast i prinos biomase energetskih kultura“

Prof. dr. sc. Josip Leto
Uloga u projektu: Izrada i provedba pokusa uzgoja miskantusa i Side hermaphrodite na dvije lokacije; razmjeravanje i obilježavanje pokusa po shemi pokusa, gnojidba miskantusa muljem po shemi pokusa, utvrđivanja prinosa suhe tvari u različitim rokovima žetve, utvrđivanje visine biljaka i broja izboja po jedinici površine na kraju svake sezone vegetacije, sušenje i mljevenje uzoraka za daljnje kemijske analize.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 4079
Više informacija

doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak
Uloga u projektu: Uspostava i praćenje poljskog pokusa te optimizacija uzgoja miskantusa i Side hermaphrodite kroz utvrđivanje prinosa suhe tvari u različitim rokovima žetve, utvrđivanje visine biljaka i broja izboja po jedinici površine na kraju svake sezone vegetacije i statistička obrada dobivenih rezultata poljskog pokusa.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3782
Više informacija

doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
Uloga u projektu: Optimizacija agrotehnike i terenska analiza pokusnog polja kao i izračun prinosa suhe tvari po različitim rokovima žetve.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3715
Više informacija

Radna skupina za provođenje cilja (3): „Utvrđivanje energetskih svojstava istraživane biomase“

Prof. dr. sc. Tajana Krička
Uloga na projektu: Uspostava i analiza dobivenih energetskih rezultata miskantusa i Side hermaphrodite.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3818
Više informacija

doc. dr. sc. Vanja Jurišić
Uloga u projektu: Analiza elementarnog sastava istraživane biomase, analize strukturalnih, fizikalno-kemijskih i gorivih svojstava te sastav mikro- i makroelemenata, analiza potrebna za međulaboratorijsku usporedbu (BIMEP WEPAL program).
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3619
Više informacija

doc. dr. sc. Ana Matin
Uloga u projektu: Priprema uzoraka istraživane biomase za potrebe daljnjih analiza te nabavka potrebnog potrošnog materijala.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3625
Više informacija

Mateja Grubor, mag.ing.agr
Uloga u projektu: Pregled literature i provođenje analitičkih metoda analiza biomase dobivene pokusnim poljima za proizvodnju različitih oblika biogoriva koji obuhvaća pripremu i analizu istraživane biomase i to elementarnog (CHNS) sastava, zatim strukturalnih, fizikalno-kemijskih i gorivih svojstava, sastava mikro- i makroelemenata, sudjelovanje u analizi potrebnoj za međulaboratorijsku usporedbu (BIMEP WEPAL program), aktivnostima potrebnim za izračun potencijala optimalne proizvodnje biogoriva te interpretaciji dobivenih rezultata, određivanje energetskih svojstva kao i analizu biomase za potrebe proizvodnje biogoriva.
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 / 1 / 239 3625
Više informacija

Galerija

Kontakt

Prof. dr. sc. Neven Voća

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

+385 / 1 / 239 3698

nvoca@agr.hr

Tvoje ime (obvezno)

Tvoj email (obvezno)

Predmet

Tvoja poruka

Provjeravamo da niste robot 🙂

[recaptcha]